ဘေလာ့ လိပ္စာသစ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

(၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွစ၍ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဖတ္ရွဳအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဘေလာ့ကို ဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွဳမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ စာဖတ္သူအခ်ိဳ႕မွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ www.khinmamamyo.info တြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ပါးမ်ားႏွင့္ ရသစာစုမ်ား (ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႕)ကိုလည္း က႑မ်ားခြဲ၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ယခုဘေလာ့စာမ်က္ႏွာကို ဆက္လက္ထားရွိထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕မွစ၍ ပို႕စ္အသစ္မ်ား ထပ္မံ တင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပို႕စ္အသစ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္သာ တင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါသည္။


စာမ်က္ႏွာသစ္သို႕ အလည္လာေရာက္ပါရန္ကိုလဲ လွိဳက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္ခင္မမမ်ိဳး (၁၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁)

www.khinmamamyo.info

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း

Friday, July 29, 2011

(၂၀၀၀) ခုႏွစ္ေႏွာင္းေပါင္း ကာလေတြမွာ တိုင္းျပည္ေတြရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း (Poverty Reduction Strategy paper- PRSP) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးပါလာပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းေတြဟာ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒမ်ားနဲ႕ ျပည္ပအကူအညီ ရယူမွဳအတြက္ လမ္းျပေျမပံုေတြ ျဖစ္လာျပီး၊ ရလဒ္အေျချပဳ ကိန္းဂဏာန္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (International Financial Institutions)၊ အလွဴေငြေထာက္ပံ့သူမ်ား (Donors) ေတြနဲ႕ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံက ေခ်းေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရယူရာမွာ လိုအပ္ခ်က္တရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။


သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းမွာ အျခားစီမံကိန္းေတြ၊ စီမံခ်က္ေတြနဲ႕ ျခားနားတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာ ေျခာက္ရပ္ ရွိပါတယ္။ ပထမသြင္ျပင္လကၡဏာကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းကို သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရမ်ားက ဦးေဆာင္ျပီး ခ်မွတ္ရတဲ့ national ownership သြင္ျပင္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲရာမွာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားနဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑မွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို တိုင္ပင္ညွိႏွိဳင္းရမွာ ျဖစ္တဲ့ public consultation သြင္ျပင္လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။

တတိယသြင္ျပင္လကၡဏာကေတာ့ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳနဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ Public Expenditures Review ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စတုတၳ သြင္ျပင္လကၡဏာကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္းေတြဟာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမွဳေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ရဲ႕ country programming process မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးၾကီးပါတယ္။

ပဥၨမ သြင္ျပင္လကၡဏာကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းေတြဟာ public actions ကို ဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆ႒မသြင္ျပင္လကၡဏာကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္းေတြထဲမွာ တိုးတက္မွဳကို ေလ့လာ တိုင္းတာတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြ ပါ၀င္တဲ့အတြက္ monitoring process ပါ၀င္တဲ့အတြက္ မူ၀ါဒေတြ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို စာရြက္ေပၚမွာတင္ ေရးသားထားတာမဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွဳကို တြန္းအား ေပးပါတယ္။

စာတမ္းေရးသားသူမ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းေတြ ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳရျပီး၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား (သို႕မဟုတ္) အစိုးရအၾကံေပးမ်ားက ေရးသားေလ့ရွိပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စာတမ္း မူၾကမ္း ႏွစ္ေစာင္၊ သံုးေစာင္ ေပၚထြက္ေလ့ရွိျပီး၊ အမ်ားျပည္သူၾကားကို ျဖန္႕ေ၀ၾကပါတယ္။ စာတမ္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တိုးတက္မွဳ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မွဳေတြကို ႏွစ္ပတ္လည္ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပထမ စာတမ္းကို အတည္ျပဳျပီးေနာက္ (၃) ႏွစ္ (သို႕မဟုတ္) (၅) ႏွစ္ ၾကာလာခ်ိန္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္မွဳေတြ ျပဳလုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက အေရးၾကီးလွပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး အထူးေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕စည္း ထားတတ္ၾကပါတယ္။ အထူးေကာ္မတီေတြထဲမွာ အဆင့္အျမင့္ဆံုး ေကာ္မတီကေတာ့ ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ေကာ္မတီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ျပီး၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီး၊ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ၾကီး စတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားက ၀န္ၾကီးေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဒီ၀န္ၾကီးမ်ားအဆင့္ ေကာ္မတီကိုေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ technical committee က အစီရင္ခံရပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီက ပံုမွန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ အေရးၾကီးဆံုး ေကာ္မတီျဖစ္ျပီး၊ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန (သို႕မဟုတ္) စီမံကိန္းႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ အၾကီးတန္းအရာရွိတခုက ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီထဲမွာ ၀န္ၾကီးဌာနအသီးသီးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ သုေတသနပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိျပီး၊ ရံဖန္ရံခါမွာ ကုလသမဂၢအၾကံေပးအရာရွိမ်ားလဲ ပါ၀င္တတ္ပါတယ္။

ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ား ပါ၀င္ေလ့ရွိပါတယ္။

(၁) Macroeconomic issues
စီးပြားေရးတိုးတက္မွဳ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေစ်းကြက္၊ ပုဂၢိလိကပိုင္ဆိုင္မွဳ၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ အေျခအေန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ၊ ျမိဳ႕ျပဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ကြာဟမွဳ၊ လူမွဳဖူလံုေရး၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

(၂) The consultative process
လက္ရွိျပီးစီးထားမွဳ၊ အနာဂတ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာ လ်ာထားခ်က္မ်ား

(၃) Good governance (ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဥပေဒေရးရာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမွဳ၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ စီမံခန္႕ခြဲမွဳ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ တားဆီးေရး

(၄) Human Capability (လူသားစြမ္းရည္)
က်န္းမာေရးႏွင့္ အာဟာရျပည့္၀ေရး၊ ပညာေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လူမွဳကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး၊

(၅) Private Sector
ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သမ၀ါယမလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အိုင္တီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္

(၆) Infrastructure
စြမ္းအင္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊ ေသာက္သံုးေရ ရွိရွိေရး

(၇) Poverty monitoring and analysis
ရည္ညြန္းတိုင္းတာေသာ ကိန္းဂဏာန္းမ်ား၊ တိုးတက္မွဳအေျခအေန၊ စာရင္းအင္းစနစ္ (statistical systems) မ်ား

(၈) Cross-cutting Issues
က်ားမေရးရာ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ မဟာဗ်ဴဟာဆက္ဆံေရး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး

(၉) Policy matrix
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လက္ရွိအေျခအေနအထိ တိုးတက္မွဳအေျခအေန၊ စီမံခ်က္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္မွဳ၊ ဘတ္ဂ်က္ခ်မွတ္ခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳ၊ မူ၀ါဒေရးရာ framework မ်ား

(၁၀) Country specific topics
ကေလးလုပ္သား၊ ပဋိပကၡႏွင့္ လံုျခံဳေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အႏၱရာယ္ ကာကြယ္ေရး၊ အစားအစာ လံုျခံဳေရး၊ လူကုန္ကူးမွဳ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖန္႕ျဖဴးမွဳႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရး

မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္မွဳအဆင့္ဆင့္

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းဟာ စကၠဴေပၚက စီမံကိန္းမဟုတ္ပဲ၊ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္တဲ့အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္း ေရးဆြဲေဖာ္ေဆာင္မွဳေတြဟာ ongoing process အေနနဲ႕ အဆင့္ဆင့္ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း (Formulation)၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Implementation) နဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (Monitoring and Analysis) စသျဖင့္ အဆင့္ သံုးဆင့္ပါ၀င္ပါတယ္။


စာတမ္းမူၾကမ္းေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ပညာရွိသူေတြက ေရးသားျပီးတဲ့အခါ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ Interim PRSP (I-PRSP) ေတြကို ေရးဆြဲဖို႕လိုပါတယ္။ I-PRSP ေရးဆြဲျပီး၊ တႏွစ္ခန္႕အၾကာ (ကိုးလႏွင့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း) မွာ Full PRSP ေရးဆြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Full PRSP က သံုးႏွစ္ (သို႕မဟုတ္) ငါးႏွစ္ သက္တမ္းရွိျပီး၊ သက္တမ္းကာလတေလွ်ာက္မွာ တိုးတက္မွဳအစီရင္ခံစာေတြ ေရးသားတင္ျပေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သက္တမ္းကုန္ခ်ိန္မွာ PRSP Review ျပန္လုပ္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္ PRSP ကို ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္း (Formulation)၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Implementation) နဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း (Monitoring and Analysis) အဆင့္ သံုးဆင့္ဟာ စက္၀န္းတခုကဲ့သို႕ ဆက္လက္လည္ပတ္မွဳ ရွိေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္မ်ား ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။

အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ား

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္းအတြက္ key building blocks မ်ား ျဖစ္တဲ့ အေရးပါေသာ ေမးခြန္းမ်ား (ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည့္ အခ်က္မ်ား) ကိုလဲ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက ေရးသား တင္ျပထားၾကပါတယ္။

(၁) ဘယ္သူေတြက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကရလဲ။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ အေရအတြက္၊ အမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲသို႕ က်ေရာက္ေနရသည့္ အခ်ိန္ကာလအတိုင္းအတာ၊ ခ်မ္းသာဆင္းရဲ ကြာဟမွဳ အေျခအေန၊ ေငြေၾကးံသံုးစြဲမွဳ မူ၀ါဒမ်ား၊ ၀င္ေငြရရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ မေရရာမေသခ်ာမွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအား အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၂) စီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘယ္လို မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမလဲ။
macrostability ျဖစ္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ထိေရာက္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္ႏွဳန္း တည္ျငိမ္ေစရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳ မျဖစ္ပြားေစေသာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားအား ရွာေဖြျခင္း၊ fiscal management တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ရွိေစျခင္း၊ ပုဂၢလိက ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွဳ အခြင့္အေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳမ်ားအား တိုက္ဖ်က္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္၊ အခြန္စနစ္၊ ပညာေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားမ်ား ေမြးထုတ္ေရး၊ အေသးစား ေငြေခ်းစနစ္ (microcredit) အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး စတဲ့ မူ၀ါဒေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာရန္လိုအပ္ပါတယ္။

(၃) စီးပြားေရးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မွဳေတြမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူေတြ ပါ၀င္ဖို႕အတြက္ ဘာေတြက အတားအဆီး ျဖစ္ေစသလဲ။
ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ႕ခ်ေရးအတြက္ အစိုးရအသံုးစရိတ္၊ စစ္အသံုးစရိတ္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအသံုးစရိတ္၊ ျမိဳ႕ျပအသံုးစရိတ္မ်ား စသည့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳ အေျခအေန၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ အေျခအေန၊ ျပည္သူ႕ဘ႑ာ ခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ၊ အခြန္စနစ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳအေပၚ သက္ေရာက္မွဳ အေျခအေန၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မွဳ၊ အေၾကြးရယူသံုးစြဲႏိုင္မွဳ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲ စသည္မ်ားအား ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၄) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအမံမ်ား ထိေရာက္ေစရန္ မည္သို႕ ျပဳလုပ္မည္နည္း။
ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ေစမည့္ ပါ၀ါခြဲေ၀မွဳ အစီအမံမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခြဲျခားသတ္မွတ္မွဳ ရွိေစသည့္ ဥပေဒမ်ားအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ယံုၾကည္အားကိုးရမည့္ ဥပေဒဘက္ေတာ္မ်ား တိုးပြားေစမည့္ စနစ္အား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘက္မလိုက္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ရွိျခင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အတားအဆီးမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ဘ႑ာခြဲေ၀သံုးစြဲမွဳဆိုင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳႏွင့္ တာ၀န္ခံမွဳ ရွိျခင္း စတာေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(၅) ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းတြင္ အမ်ားျပည္သူမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ မည္သို႕ေဆာင္ရြက္ မည္နည္း။
အမ်ားျပည္သူမွ လက္ရွိပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ အေျခအေန၊ ကိုယ္စားျပဳမွဳႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံမွဳ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒေရးရာ စာတမ္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူသို႕ ျဖန္႕ေ၀အသိေပးမွဳ၊ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲရာတြင္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းမွဳ အေျခအေန၊ စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မွဳဆိုင္ရာ feedback မ်ား စတာေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

(၆) အေရးပါေသာ က႑မ်ား (ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရး စသည္မ်ား) ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳပါသလား။
စီမံခ်က္မ်ားအား ေဒသအလိုက္ ျဖန္႕က်က္ေဆာင္ရြက္ထားမွဳ အေျခအေန၊ supply side ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ demand side ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳႏွင့္ တာ၀န္ခံမွဳ၊ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ ဘ႑ာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ က႑အလိုက္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွဳ (sectoral interventions) စတာေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(၇) ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ တိုးတက္မွဳ၊ ဆုတ္ယုတ္မွဳ အေျခအေနမ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ပါသလား။

တိုင္းတာႏိုင္သည့္ ကိန္းဂဏာန္းမ်ား၊ အေျချပဇယားမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း၊ ရလဒ္မ်ားအား ဆန္းစစ္ေလ့လာ၍ အမ်ားျပည္သူသို႕ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ stakeholders မ်ားထံမွ feedback မ်ား ရယူႏိုင္ျခင္း စတာေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

နိဂံုး

တိုင္းျပည္တျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံခ်က္ေတြကို အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း ေတြက ေဖာ္ေဆာင္ရံုနဲ႕ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရေတြက ဦးေဆာင္ျပီး (country ownership) သ႑ာန္နဲ႕ ေဖာ္ေဆာင္မွဳ၊ ျပည္သူမ်ားက ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အားေပးကူညီေထာက္ပံ့မွဳေတြ ရွိလာမွသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ country owner သ႑ာန္ရွိမွဳ၊ အမ်ားျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္မွဳ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအကူအညီေပးမွဳ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ စတာေတြကို ေထာက္ကူျပဳတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳ မဟာဗ်ဴဟာ စာတမ္း (Poverty Reduction Strategy Paper) ေတြကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳေလွ်ာ့ခ်ေရးဆိုင္ရာ လမ္းျပေျမပံုမ်ား အျဖစ္ ကမၻာတ၀ွမ္းက ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွာ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါတယ္။
ခင္မမမ်ိဳး (၂၈၊ ၇၊ ၂၀၁၁)

ရည္ညႊန္းကိုးကား

IMF (2001) Guidelines for Joint Staff Assessment of a Poverty Reduction Strategy Paper, Washington DC.
Review of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) Approach: Early Experience with Interim PRSPs and

Full PRSPs (2002), IMF and International Development Association

UNDP & NDI (2004) Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty Reduction Strategy Process and the Millennium Development Goals: Legislative Public Outreach on Poverty Issues, Parliaments and Poverty Series Toolkit No. 3

World Bank (2002) Poverty Reduction Strategy Sourcebook, Washington DC.

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP