ဘေလာ့ လိပ္စာသစ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း

(၂၀၀၇) ခုႏွစ္မွစ၍ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာအား ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ဖတ္ရွဳအားေပးၾကေသာ စာဖတ္ပရိသတ္အေပါင္းအား အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ဘေလာ့ကို ဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွဳမ်ား ရွိေနေၾကာင္း၊ စာဖတ္သူအခ်ိဳ႕မွ အေၾကာင္းၾကားလာပါသျဖင့္ www.khinmamamyo.info တြင္ စာမ်က္ႏွာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ပါးမ်ားႏွင့္ ရသစာစုမ်ား (ႏွစ္ရာေက်ာ္ခန္႕)ကိုလည္း က႑မ်ားခြဲ၍ ျပန္လည္ေဖာ္ျပထားပါသည္။


ယခုဘေလာ့စာမ်က္ႏွာကို ဆက္လက္ထားရွိထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႕မွစ၍ ပို႕စ္အသစ္မ်ား ထပ္မံ တင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပို႕စ္အသစ္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာသစ္တြင္သာ တင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားပါသည္။


စာမ်က္ႏွာသစ္သို႕ အလည္လာေရာက္ပါရန္ကိုလဲ လွိဳက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။


ေလးစားစြာျဖင့္ခင္မမမ်ိဳး (၁၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၁)

www.khinmamamyo.info

Revolution (3)

Sunday, September 28, 2008

လူထုေတာ္လွန္ေရး - အဂၤါေျခာက္ရပ္၊ စစ္မ်က္ႏွာငါးသြယ္

(အပိုင္း -)


() ေတာ္လွန္ေရးဦးေဆာင္မွဳႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း


ေတာ္လွန္ေရးအလားအလာတရပ္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္မွာ သဘာ၀အေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲရန္ကား နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း လီနင္က ဆိုခဲ့ဖူးေလသည္။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္အတြက္ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မွဳႏွင့္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ လိုအပ္လွေပသည္။


ေတာ္လွန္ေရးအလားအလာစတင္ရွိလာသည္ႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ိဳးစံုမွ တက္ၾကြသူမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ လွဳပ္ရွားေနေသာ လူ႕ေဘာင္မ်ားတြင္ ထိုသူမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးစံုလည္း ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။ ထိုသို႕မ်ားျပားလာျခင္းမွာ ညီညြတ္စြာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ဦးေဆာင္မွဳအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ကြဲျပားသြားေစတတ္သျဖင့္ အထူးသတိျပဳသင့္သည့္ အခ်က္တရပ္ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမည္သို႕ကြဲျပားေစကာမူ တပ္ေပါင္းစုမ်ား ဖြဲ႕စည္း၍ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္စုစည္းသင့္သည္။


ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ရွိသည့္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားမွာကား စစ္မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားသည္။ positional-linear war မ်ားတြင္ နည္းပညာမွာ အဓိကျဖစ္ျပီး၊ mobile war မ်ားတြင္ကား စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမွဳမွာ အေရးၾကီးသည္။ လူထုစစ္ပြဲတြင္မူ စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မွဳ၊ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ရင့္က်က္မွဳမ်ားႏွင့္ လူမွဳဆက္ဆံေရး အရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္သည္။ ထိုစစ္ပြဲအားလံုးသည္ တခုႏွင့္ တခု ဆက္ႏြယ္ေနသည္ျဖစ္ရာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္အတြက္ အဆိုပါအရည္အခ်င္းမ်ားအားလံုး လိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ စစ္မ်က္ႏွာေပၚတြင္ မူတည္၍ အထူးက်ြမ္းက်င္ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ေလသည္။


ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတရပ္ကို ျဖိဳဖ်က္ပစ္ရန္ လူထုေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဦးေဆာင္ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ လုပ္ကိုင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႕။ အစပထမပိုင္းတြင္ သူ႕၌ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမရွိ၊ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပံုမရွိ၊ ဘ႑ာေငြမရွိ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမရွိ၊ လူထုေထာက္ခံမွဳလည္းမရွိေသး။ ပထမဦးစြာ သူလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာကား လူထုကို စည္းရံုးရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕စည္းရံုးရာ၌ လူ႕ေဘာင္တရပ္ ခံစားေနရသည့္ မေက်နပ္မွဳမ်ား၊ စိတ္ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား၊ စိတ္ဖိစီးမွဳမ်ား၊ဖိႏွိပ္ခံရမွဳမ်ားကို ဦးစားေပး ည႔ႊန္ျပသင့္သည္။ စနစ္တခုကို ေျပာင္းလဲရန္ မည္သို႕လိုအပ္ေၾကာင္း လမ္းညႊန္ျပရန္ လိုအပ္သည္။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ သူသည္ ျဖစ္ေနသည့္ အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားကို စနစ္တက်ရွင္းျပႏိုင္ရမည္။ လူထုလူတန္းစားအားလံုးမွ လက္ခံႏိုင္မည့္ ျပႆနာေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေျဖကို ေျပာျပႏိုင္ရမည္။ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းတရပ္ကို စနစ္တက် လမ္းညြန္ႏိုင္ရမည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ကြဲျပားေနေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို ဘံုလမ္းစဥ္သို႕ ဦးေဆာင္ လမ္းတည့္ေပးႏိုင္ရမည္။ ဘံုရန္သူကို ေဖာ္ထုတ္ညႊန္ျပေပးရမည္။


ေတာ္လွန္ေရးဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ လူထုကို စည္းရံုးႏိုင္မွဳသာမက အစိုးရဘက္ေတာ္သားမ်ားကိုလည္း လူထုဘက္ပါလာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းလႊဲႏိုင္စြမ္းရွိရမည္။ ရန္သူ႕အင္အားကို တစတစဖဲ့ေျခြသည့္ နည္းလမ္းကိုသံုးျခင္းသည္ ရန္သူမ်ားအား တစုတည္း ပိုမိုစည္းလံုးသြားေအာင္ တြန္းအားေပးျခင္းထက္ ပိုမိုထိေရာက္သည္။ ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ား၏ အေတြးအေခၚ၊ ခံယူခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ၀ါဒျဖန္႕အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္သည္။


ျခံဳငံုဆိုလွ်င္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒႆနိက၊ ဘာသာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စိတ္ပညာစေသာ ဘာသာရပ္မ်ားအားလံုးတြင္ က်ြမ္းက်င္သိမွီေနသူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွသည္။ အေရးၾကီးဆံုးမွာကား လက္ရွိျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚတြင္ မွန္ကန္စြာသံုးသပ္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္တတ္ေသာအရည္အခ်င္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုသို႕ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား နည္းပါးတတ္သည္ျဖစ္ရာ၊ ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားကား အလြန္ပင္ ရွားပါးလွေလသည္။ တဦးတေယာက္တည္းက ဦးေဆာင္သည္မဟုတ္ပဲ joint- leadership လုပ္ပါက ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္ေပသည္။ ဥပမာ- လီနင္ႏွင့္ ထေရာ့စကီး၊ ကက္စထရိုႏွင့္ ဂူဗာရာ၊ ဟိုခ်ီမင္းႏွင့္ ဘိုငုရင္တို႕ျဖစ္သည္။


ေအာင္ျမင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းေရးရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။ ပထမဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားရမည့္ grass-root infrastructure ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မည္မွ် အရည္အခ်င္းရွိေနေစကာမူ ဤလိုအပ္ခ်က္မျပည့္မီပါက ေတာ္လွန္ေရးၾကန္႕ၾကာတတ္ေပသည္။ ဧရိယာနယ္ေျမေပါင္းစံုတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕ငယ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မည့္ ေတာ္လွန္ေရး ေကဒါမ်ား၊ ေျမေအာက္ ေတာ္လွန္ေရးဆဲလ္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ထြက္ေပါက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ circuit organization၊ ႏိုင္ငံေရးထိန္းခ်ဳပ္မွဳအတြက္ vertical system- committees ၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ၊ လူငယ္ေရးရာ၊ ဘာသာေရးစေသာ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ horizontal system- committee စသည္ျဖင့္ လိုအပ္ပါသည္။


ဒုတိယလိုအပ္ခ်က္မွာကား စြမ္းရည္ျမင့္မားသည့္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ လူမွဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္မည့္ ေျမေအာက္ဆဲလ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားရန္ ျဖစ္ျပီး၊ သီးျခားဆီ တာ၀န္ခြဲေပးထားျခင္းရွိရမည္။ သို႕မွသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား overload ျဖစ္ေနျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ ျပန္လည္ခြဲစိတ္ကာ သင့္ေလ်ာ္သလို အသံုးျပဳႏိုင္မည့္သူမ်ားလည္း ဗဟိုအဖြဲ႕တြင္ ရွိေနရမည္။


တတိယလိုအပ္ခ်က္မွာကား အဆင့္အတန္းျမင့္မားသည့္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္သည္ တိက်ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ လႊင့္ထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္၏ ႏိုင္ငံေရးရာပရိုဂရမ္အတြက္ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ီေရးသည္ အလြန္ပင္ အေရးၾကီးလွသည္။


စတုတၳလိုအပ္ခ်က္မွာကား ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီအေပၚတြင္ အေျခခံေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းထားရွိရျခင္းမွာ စစ္ေရး ေအာင္ျမင္မွဳအတြက္ မဟုတ္ေပ။ ရန္သူအေပၚတြင္ စစ္ေရးအရ အႏိုင္မယူႏိုင္ေသးေစကာမူ balance of power ညွိရန္အတြက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စစ္မ်က္ႏွာမပါရွိပဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး အလြန္ပင္ ရွားပါးလွပါသည္။


ပဥၥမလိုအပ္ခ်က္မွာကား ပညာေရးစနစ္တရပ္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ပညာရည္ တိုးတက္လာေစရံုမကပဲ ေတာ္လွန္ေရးရာ၊ ၀ါဒေရးရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းေရးရာ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ားအတြက္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား လိုအပ္လွေပသည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမွဳ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားကို ထိုသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သျဖင့္၊ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းပညာေရးစနစ္တခုေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေလသည္။


ေနာက္ဆံုးလိုအပ္ခ်က္မွာကား ျပည္ပအဆက္အသြယ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးစစ္မ်က္ႏွာငါးရပ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာစစ္မ်က္ႏွာလည္း ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ဤအခ်က္မွာလည္း အေရးၾကီးလွသည္။ သို႕ရာတြင္ ဤစစ္မ်က္ႏွာတခုတည္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကိုကား သတိခ်ပ္သင့္သည္။


(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


ခင္မမမ်ိဳး (၂၈၊ ၉၊ ၂၀၀၈)

  © Blogger templates Newspaper II by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP